About-Astoria-Vastgoed-Silodam.jpg

Rond de eeuwwisseling kreeg het administratiekantoor Hoad BV, door Jan 't Hoen opgericht in 1989, de aanbieding te participeren in een transactie rond de Graansilo.

Dit karakteristieke rijksmonument aan de Amsterdamse Silodam, dat in de jaren 80 was gekraakt en vaak dienst deed als locatie voor dance feesten, werd in een fantastisch project getransformeerd tot 95 kwalitatief hoogwaardige woningen. Dit project legde de basis voor Astoria Vastgoed. Nu, zoveel jaar later, is Astoria Vastgoed uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf dat niet alleen in Nederland, maar ook in België en Spanje projecten ontwikkelt en exploiteert.

Astoria Vastgoed beschikt met name over een grote expertise op het gebied van het herbestemmen van bestaand vastgoed, vaak in samenwerking met gemeentes of andere overheden. Ons specialisme: multi-inzetbare of hybride projecten. Het vinden van de juiste oplossingen in nauw overleg met de eindgebruiker of belegger staat hierbij altijd voorop. Indien gewenst kan onze eigen ontwerp- en vormgevingsafdeling in deze een belangrijke rol spelen. Want niet alleen het ontwikkelen en vervolgens exploiteren van panden, ook het ontwerpen en bouwen voor de eindgebruiker behoren tot het pakket.

Naast het ontwikkelen van talloze projecten in en om Amsterdam, wil Astoria Vastgoed ook actief worden in andere stedelijke gebieden. Mocht u in de hoedanigheid van bouwer, investeerder of belegger hierin interesse hebben, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. U bent meer dan welkom.

It was around the turn of this century when the accountancy and tax office Hoad BV, founded by Jan ‘t Hoen in 1989, were offered to participate in a transaction revolving the Graansilo.

This characteristic national monument on the Silodam in Amsterdam which in the 80s often housed dance parties hosted by squatters, was later transformed into 95 high quality residences during an amazing project. This project formed the foundation for Astoria Vastgoed. Now, all these years later, AstoriaVastgoed has grown to become a versatile company that operates not only in the Netherlands, but also in Belgium and Spain.

Astoria Vastgoed has especially expertise in the field of repurposing existing real estate, often in cooperation with municipal or other authorities. We specialize in multi-deployable or hybrid projects. Finding the right solutions in close consultation with the end user or investor always comes first. Our own layout- and design departments can play an important role in this, if so desired. Because not only developing and then exploiting the buildings are part of the deal, but also the designing and constructing for the end user.

Aside from developing countless of projects in and around Amsterdam, Astoria Vastgoed also wants to become active in other urban areas.  Were you to have interest in this, as builder or investor, we full heartedly invite you to contact us. You’re more than welcome.