U kunt als huurder bij Astoria Vastgoed een reparatieverzoek indienen. Na ontvangst van dit verzoek wordt u door één van onze medewerkers teruggebeld. Wanneer de reparatie voor rekening van de verhuurder is dan zullen we deze reparatie zo snel mogelijk in overleg met u uitvoeren.

Welke reparaties voor rekening van de huurder zijn en welke voor de verhuurder is wettelijk bepaald. Klein onderhoud (bijvoorbeeld: lekkende kranen, ruitschade, klemmende deuren, binnenschilderwerk, schoonhouden van dakgoten) is voor rekening van de huurder terwijl groot onderhoud (bijvoorbeeld: buitenschilderwerk, dakreparaties, kozijnen, gevelrenovatie) voor rekening komt van de verhuurder.

U kunt deze regeling nalezen op www.rijksoverheid.nl

 

You can submit a repair request to Astoria Vastgoed as a tenant. After receiving this request you will get a phonecall from one of our employees. If the repair is for the account of the lessor then we will carry out this repair as soon as possible in consultation with you.

Which repairs are for the account of the tenant and which for the landlord is legally determined. Small maintenance (for example: leaking faucets, window damage, jamming doors, interior painting, cleaning of gutters) is at the expense of the tenant while major maintenance (for example: exterior painting, roof repairs, window frames, façade renovation) is for the account of the landlord.

You can read this arrangement here

 

Contact us:

Name *
Name