Astoria-Vastgoed-Design-Team-Anja-Molhoek.jpg

Door de jaren heen hebben we veel plekken ontworpen.

Ontwerp en vormgeving spelen een belangrijke rol in veel van onze projecten en ontwikkelingen –van architectuur tot styling, van websites tot bewegwijzering. Onze eigen designstudio, aangevoerd door Anja Molhoek, buigt zich met heel veel zorg over de diverse ontwerpvraagstukken die voortvloeien uit onze projecten.

Ieder ontwerp ontstaat vanuit een vast concept, waarbij respect voor het bestaande, de omgeving, de geschiedenis en de gebruiker hoog in het vaandel staat. Bij iedere stap in het proces, van schets tot ontwerp, en detaillering en uitvoering, blijft het concept leidend. Dat resulteert in een evenwichtig ontwerp dat perfect aansluit bij het betreffende project. Op deze manier proberen wij omgevingen te creëren die vooral prettig zijn om in te wonen, werken, ontmoeten, eten en drinken, kortom om in te leven.

In onze ontwerpen geven we gebruikte materialen en meubels graag een nieuwe bestemming. Hiermee tonen we zowel ons respect voor het verleden als liefde voor de toekomst. Bekijk onze eigen past, present en future om een goede indruk te krijgen hoe wij dit doen.

 

Over the years we designed many places.

Design plays an important role in many of our projects – from architecture to styling, from websites to signage. Our own design studio, headed by Anja Molhoek, carefully handles all design issues that follow from our projects.

Every design takes shape from a fixed concept, with utmost respect for what’s already there: the surroundings, the history and the user. With every single step in the process, from sketching a draft to a final design, for detailing and executing, the concept always remains a leading principle. This results in a balanced design that perfectly fits the project in question. In this way we attempt to create environments which are foremost pleasant to be in, to work in, to meet, eat and drink in; in short, to live in.

We love giving used materials a new purpose in our designs. Doing so, we show as much respect for the past, as love for the future. Look at our own past, present and future to get a good impression of how we do this.