Project details

 • Weesp
 • Oplevering 2018-2019
 • 7 woningen
 • Parkeergarages
 • Aanlegsteiger
   

 

In het voorjaar 2018 starten de bouwwerkzaamheden op deze bijzondere plek aan de Vecht. De bouw moet resulteren in uiteindelijk zeven woningen op het terrein van de voormalige burgemeesterswoning van Weesperkarspel. Twee woningen zijn gesitueerd in het monumentale Heerenhuys. Daarnaast verrijst de nieuwbouwwoning de Rentmeester aan de voorzijde van het landgoed. Het Bureel is nummer drie en in de toekomst worden de vier overige percelen beschikbaar voor woningen. Alle gebouwen zijn verschillend in stijl. Zo ademt 't Heerenhuys nog de sfeer van de oude buitenplaats die Veldzicht ooit was, terwijl het gebouw Becht en Dyserinck, waarin parkeerplekken komen, nog rechtstreeks verwijst naar de industriële functie die het ooit had. De nieuwbouw is in harmonie met de klassieke gebouwen die er al staan. Bij het terrein hoort ook een aanlegsteiger in de Vecht.

Veldzicht aan de Vecht kent een lange en rijke geschiedenis; velen hebben er gewoond, velen hebben er gebouwd. Het gezichtsbepalende Heerenhuys verrees rond 1830 in opdracht van de toenmalige burgermeester van de gemeente Weesperkarspel. Het monumentale pand, toen ook al dubbel bewoond, kreeg de functie van dienstwoning.

Zo'n twintig jaar later, vanaf 1850, blijkt de woonfunctie van het perceel allengs veranderd te zijn in een industriële functie: achter 't Heerenhuys opende de ijzergieterij v/h Becht en Dyserinck haar poorten. Het bedrijfsgebouw, een typisch 19e eeuwse hal met zogenaamde 'sheddaken', wordt vandaag de dag tot het industriële erfgoed gerekend.

 

Categorie: Woningen
Ontwerp: InForm architectuur / Anja Molhoek

Project details

 • Weesp
 • Completion 2018-2019
 • Seven residences
 • Parking garages
 • Jetty

 

  Construction at this remarkable location along the river Vecht starts in spring 2018. The building will eventually result in seven residences at the terrain of Weesperkarspel's former mayor's residence. Two residences will be located in the monumental Heerenhuys. Right next to there, at the front side of the estate, the new building de Rentmeester will rise. Het Bureel is number three, and the other four lots will become available for houses in the future. All buildings differ in style. 't Heerenhuys still radiates the feeling of the old country seat that Veldzicht once was, while the building Becht en Dyserinck, which will contain the parking lots, still directly reminds us of the industrial function it once had. The new buildings are in harmony with the old ones already there. The terrain also contains a jetty into the Vecht.

  Veldzicht aan de Vecht has a long and rich history; many have lived there, many have built there. The defining Heerenhuys arose in 1830 by order of the then mayor of the municipality Weesperkarspel. The monumental building, even back then hosting two residences, was assigned the function of service residence.

  Some twenty years later, starting in 1850, the residential function of the lot had gradually been changed into an industrial function: the iron foundry Becht en Dyserinck opened its gates right behind the Heerenhuys. The company's building, a typical 19th century hall with so called 'shed roofs' is recognized as industrial heritage to this very day.

   

  Category: Recidences
  Design: InForm architectuur / Anja Molhoek